САЙТ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ТА ОПЕРАТОРА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ "НОРМА-4"

e-mail Друк PDF
hntu_logo_f

Бериславське шосе, 24
м. Херсон
Україна, 73008

Навчальний корпус № 3
Кафедра «Технічна кібернетика» а. 309, 314

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ФАКУЛЬТЕТ  КІБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА  ТЕХНІЧНА   КІБЕРНЕТИКА

cyb_logo_f

Напрями підготовки

6.050201 Системна інженерія 6.050202  Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізації підготовки

 • Комп'ютеризовані локальні системи і мережі перетворення і обробки інформації
 • Управління  інформаційними процесами

Спеціалізації підготовки

 • Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами харчової та переробної промисловості
 • Автоматизація та  комп'ютеризація рекламної промисловості

201_notebook6.050201 Системна інженерія вперше введено постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. Заснування даного напряму підготовки визначається необхідністю підготовки фахівців, які здатні створювати і експлуатувати складні кібернетичні системі управління.

Даний напрям акредитовано  за IV (вищим) рівнем.  Ліцензія АГ № 582600 від 22.11.2011 р., сертифікат про акредитацію РД-IV №222350 від 11.03.2010 р.

Випускники кафедри працюють на підприємствах України,  країн СНД та закордоном на машинобудівній, приладобудівній, хімічній, нафтогазовій, харчовій та інших галузях інженерами автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ), розробниками систем автоматичного управління та системними програмістами, наприклад,  в SCADA-середовищі .

Спеціаліст напряму  6.050201 системна інженерія повинен знати:

 • задачі та склад автоматизованих систем управління  виробництвом АСУВ;
 • порядок розробки, макетування, виробництва та експлуатації технічних та програмних засобів комп’ютеризованих систем  автоматичного управління, інформаційної техніки та систем передачі даних;
 • периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління.

Кафедру технічної кібернетики створено більш ніж 45 років тому. Це одна з найстаріших кафедр в Херсонському національному технічному університеті.

На кафедрі здійснюється підготовка за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Є денна та заочна форми навчання.

Продовжити навчання можливо в аспірантурі при кафедрі із подальшим захистом дисертації в спеціалізованій вченій раді в Херсонському національному технічному університеті.

201_ospaЗгідно навчального плану підготовки фахівців напряму 6.050201 Системна інженерія крім циклів гуманітарних, соціально-економічних і фундаментальних дисциплін, студентами вивчаються також фахові дисципліни, а саме:


 • електроніка і мікросхемотехніка;
 • теорія автоматичного управління;
 • теорія інформації та кодування;
 • основи збору, обробки і передачі даних;
 • системи і мережі передачі даних;
 • математичне програмування та дослідження операцій;
 • програмні засоби систем управління;
 • мікропроцесорні системи;
 • операційні системи і бази даних;
 • комп’ютерне моделювання процесів та систем;
 • комп'ютеризовані системи управління;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • цифрові системи управління;
 • інформаційно-управляючі системи;
 • об’єктна-орієнтоване програмування;
 • системне програмування.

201_aaaДля проведення лабораторних  і практичних робіт з фахових дисциплін кафедра  має спеціалізовані лабораторії і дисплейні класи.

Навчальні заняття проводять висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, старші викладачі – справжні знавці своєї справи. Більш 75% співробітників кафедри складають професора,  доценти, кандидати технічних наук.

Під час навчання студенти проходять три практики:

 • ознайомчу, на який вивчаються засоби і системи збору і переробки інформації, автоматики і управління, обчислювальної техніки;
 • технологічну, на якій вивчаються спеціалізовані комп'ютеризовані системи управління і технічні засоби їхньої реалізації;
 • переддипломну, яка призначена для отримання навичок самостійної практичної діяльності за напрямом спеціальності і збору матеріалів для виконання дипломного проекту.

Спеціалізація підготовки майбутніх фахівців здійснюється індивідуально на четвертому та п’ятому курсах.

Якість підготовки  спеціалістів характеризується високим професійним рівнем захищених дипломних проектів.

На кафедрі  спільно із студентами постійно ведеться науково-дослідна робота. За останній час в співавторстві із студентами, магістрами і  аспірантами опубліковано більш ніж 250 наукових статей.

Напрям 6.050202 Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології є базовим на факультеті кібернетики ХНТУ.

Даний напрям  акредитовано за IV (вищим) рівнем Ліцензія АВ № 585983 від 22.07.20101 р., сертифікат про акредитацію РД-IV №222350 від 11.03.2010 р.

Основне завдання напряму – організація, розробка і експлуатація автоматизованих і автоматичних систем управління  технологічними процесами.

Випускники кафедри працюють на підприємствах харчової, приладобудівної, машинобудівної, хімічної, нафтогазової та інших галузей народного господарства України, СНД, США, Ізраїлю, Німеччини, Канади.

Місця майбутньої роботи:

 • Науково-виробничі фірми з:
 • розробки систем автоматизації;
 • розробки мікропроцесорних засобів і систем технологічного контролю;
 • розробки мікропроцесорних систем збору даних і управління;
 • розробки спеціалізованого  програмного забезпечення систем управління (SCADA-системи).

Промислові підприємства:

 • відділи по впровадженню нової техніки;
 • лабораторії систем автоматики і контрольно-вимірювальних приладів;
 • відділи головного технолога і метролога підприємства;
 • відділи комп'ютерної обробки інформації.

Державні структури і банки:

 • інформаційно-аналітичні відділи;
 • відділ з обслуговуванню обчислювальної техніки.

Кафедру технічної кібернетики створено більш ніж 45 років тому. Вона є однією з найстарших кафедр в Херсонському національному технічному університеті.

На кафедрі здійснюється підготовка за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Є денна та заочна форми навчання.

Існує можливість продовження навчання в аспірантурі із подальшим захистом дисертації в спеціалізованій вченій раді при Херсонському національному технічному університеті.

Студенти на кафедрі технічної кібернетики вивчають наступні
спеціальні дисципліни:

 • «Теорія автоматичного управління»;
 • «Технічні засоби автоматизації»;
 • «Адаптивне і оптимальне управління»;
 • «Цифрові системи управління»;
 • «Мікропроцесорні системи управління»;
 • «Інформаційні системи управління»;
 • «Алгоритмічні мови і програмування».

Сучасний рівень розвитку комп'ютеризованих систем управління, їх елементної бази і методів програмування вимагає також вивчення спеціалізованих курсів і дисциплін:

 • «Спеціальні вимірювання та прилади»;
 • «Виробничі процеси і устаткування»;
 • «Цифрові системи управління і обробки інформації»;
 • «Числові методи та математичне моделювання на ЕОМ»;
 • «Інтелектуальна власність»;
 • «Технічний дизайн»;
 • «Системи відображення інформації».

Для проведення лабораторних  і практичних робіт з фахових дисциплін кафедра  має спеціалізовані лабораторії і три дисплейні класи.
Навчальні заняття проводять висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, старші викладачі – справжні знавці своєї справи.

Під час навчання студенти проходять три практики:

 • ознайомчу – на якій вивчаються структура підприємств, технічні характеристики продукції, що випускається, відбувається ознайомлення з напрямами автоматизації, збору та переробки інформації і  управління;
 • технологічну – на якій вивчаються спеціалізовані  системи управління і автоматизації, а також технічні засоби їх реалізації;
 • переддипломну – яка служить для збору матеріалів для виконання дипломного проекту і отримання навиків самостійної практичної діяльності за фахом.

Спеціалізація підготовки майбутніх фахівців здійснюється індивідуально на четвертому та п’ятому курсах.

Якість підготовки  спеціалістів характеризується високим професійним рівнем захищених дипломних проектів.

На кафедрі  спільно із студентами постійно ведеться науково-дослідна робота. За останній час в співавторстві із студентами, магістрами і  аспірантами опубліковано більш ніж 250 наукових статей. Студенти кафедри постійно беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах, симпозіумах і семінарах.

Під час вступу до ХНТУ необхідно подати наступні документи:

 • заяву (заповнюється особисто за встановленим зразком);
 • документ про загальну середню освіту – оригінал і копію (завіряється в приймальній комісії);
 • сертифікати Всеукраїнського центру тестування з української мови, математики, фізики або іноземної мови
 • медичну довідку за формою 086–о  (2 копії щеплень);
 • 6 кольорових фотографій розміром 3х4;
 • 2 поштових конверти і папку –швидкозшивач «Справа»;
  При подачі документів  при собі треба мати: паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та приписне свідоцтво (юнакам)

Телефони приймальної комісії:

+38 (0552) 32-50-19, 51-64-69


 

Наша мережа та TV